global html

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023

Thứ sáu - 12/05/2023 14:19
Căn cứ vào thông tư số 45/2021/TT - BGD& ĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai; Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 trường mầm non Nam Thanh báo cáo kết quả xây dựng Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường như sau.
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023
1.  Về hồ sơ, công tác quản lý chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch xây dựng trường hoc an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thức tế của đơn vị.
- Đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng chống bạo hành, xâm hại; phòng tránh trẻ bị thất lạc; phòng, chống cháy, nổ; ứng phó với dịch bệnh, thảm họa, thiên tai trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo theo quy định.
- Hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích: Đã theo dõi, giám sát và nắm bắt kịp thời các hoạt động đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.
2. Các nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.
2.1. Việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn
 - Nhà trường đã quan tâm, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, dễ tiếp cận và công bằng đối với mọi trẻ em. Tổ chức rà soát các tiêu chí cơ sở giáo dục mầm non an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo quy định.
- Nhà trường thường xuyên rà soát, kiểm tra chất lượng công trình, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phương tiện, dụng cụ máy móc phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non và xử lí kịp thời các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng có nguy cơ gây mất an toàn đối với trẻ em (thể hiện trên các biên bản kiểm tra của nhà trường).
2.2. Công tác nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
- Đã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng chống cháy nổ lòng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Công tác an toàn giao thông; phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em; phòng chống đuối nước; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được triên khai lồng ghép trong các hoạt động giáo dục.
- Nhà trường đã phổ biến các quy định liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em, phòng chống dịch bệnh và phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em tại các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề của cơ sở giáo dục mầm non.
- Trang bị đầy đủ tài liệu hướng dẫn giáo viên kiến thức, kỹ năng để bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.
2.3. Về hoạt động truyền thông
- Nhà trường đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác truyền thông qua nhiều hình thức như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động ngoại khóa… nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, gia đình và cộng đồng về xây dựng môi trường giáo dục an toàn; có giải pháp kiểm soát, loại bỏ những nội dung tuyên truyền không phù hợp.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ, biện pháp và kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích đối với trẻ em; về quyền trẻ em và những vấn đề liên quan đến tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em.
- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về số điện thoại 111 của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em và đã thiết lập hộp thư góp ý tại đơn vị.
           - Nhà trường thường xuyên tuyên truyền trong giờ đón, trả trẻ, các buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt động trải nghiệm, tích hợp trong các hoạt động giáo dục, bằng các hình thức như tuyên truyền, treo băng Zôn, khẩu hiệu... về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- Nhà trường chỉ đạo các khối lớp thường xuyên trao đổi thông tin với cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua các nhóm zalo của lớp và kịp thời thông tin về những tiến bộ hoặc khó khăn của trẻ em khi ở trường, lớp.
2.4. Công tác huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng
- Nhà trường làm tốt công tác huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
- Phối hợp tốt với gia đình và cộng đồng rà soát, đánh giá các tiêu chí về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; chủ động phối hợp khắc phục các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn.
2.5. Công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ em
- Nhà trường đã thực hiện lồng ghép giáo dục trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tăng cường giáo dục trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông qua hình thức trải nghiệm, thực hành xử trí tình huống bảo vệ bản thân phù hợp với nhu cầu, độ tuổi của trẻ em.
- Có đồ chơi, tài liệu, học liệu giáo dục về bảo đảm an toàn dành cho trẻ em phù hợp với độ tuổi và phù hợp với văn hóa địa phương.
2.6. Về cơ sở vật chất: ( có bảng kiểm kèm theo ; Với 47/49 tiêu chí đạt )
3. Đánh giá tình hình và kết quả triển khai các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.
3.1. Ưu điểm
Trong năm học nhà trường không có tình trạng: trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bị tai nạn thương tích nặng dẫn đến phải nằm viện hoặc tử vong; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo; xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc có dịch bệnh lây lan trên diện rộng tại cơ sở giáo dục mầm non.
3.2. Hạn chế:
-  Không.
3.3. Kết quả
- Kết quả đánh giá tiêu chí cơ sở giáo dục mầm non an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích (có bảng kiểm kèm theo)
- Kết quả đánh giá: Số nội dung được đánh giá Đạt/tổng số nội dung được đánh giá là: 47/49 nội dung đạt tỷ lệ 95.5% (tiêu chí 20 và tiêu chí 28 nhà trường không có).
- Đánh giá: Trường mầm non Nam Thanh đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
            Nhà trường đã quan tâm triển khai và có các giải pháp để phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích. Làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh về công tác phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.
Cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trường học, các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp khoa học, đảm bảo an toàn; nhà trường bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được cập phát.
2. Tồn tại: không
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT( Không )
Trên đây là Báo cáo kết quả xây dựng trường học an toàn, phòng, chống, tai nạn, thương tích năm học 2022-2023 của trường mầm non Nam Thanh rất mong nhận được sự đóng góp của cấp trên để đơn vị chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ năm học./.
   Nơi Nhận:
 • Phòng GD& ĐTTP;
 •  Bộ phân Y tế- TCM;
 • Lưu VT:
 
  
 
 
 
                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                 Nguyễn Thị Nhàn
 
 
 
BẢNG KIỂM
Cơ sở giáo dục mầm non an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
trong cơ sở giáo dục mầm non
(Kèm theo Báo cáo của nhà trường)
TT Nội dung Đánh giá (đạt/chưa đạt)
A Tiêu chí về cơ sở vật chất  
I Địa điểm, quy mô, khối phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật  
1 Địa điểm, quy mô, diện tích, các khối phòng, khối phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đạt mức tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định. Đạt
2 Khuôn viên ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào bảo vệ; cổng trường đảm bảo kiên cố, vững chắc, có biển tên và đóng mở theo giờ quy định. Đạt
3 Sân chơi bằng phẳng, không trơn trượt; có hệ thống biển chỉ dẫn các vị trí, khu vực vui chơi bằng ký hiệu phù hợp với nhận thức của trẻ. Đạt
4 Hệ thống cây xanh phù hợp cảnh quan, tạo bóng mát; cây cổ thụ được gia cố, chặt, tỉa bảo đảm an toàn, tránh gãy đổ. Đạt
5 Hệ thống bồn hoa, bồn cây không có góc cạnh sắc nhọn; chậu hoa, cây cảnh đặt ở vị trí an toàn, chắc chắn; không trồng cây có quả vỏ cứng, hoa, quả có nhựa độc, gai sắc hoặc thu hút ruồi, muỗi. Đạt
6 Hệ thống chứa nước (giếng, bể, bồn...) có nắp đậy, khóa chắc chắn; có cửa hoặc rào chắn ở lối ra các khu vực như kênh, mương, suối, ao, hồ, hố sâu, bể bơi (nếu có). Đạt
7 Hệ thống cống, rãnh bảo đảm kín, không rò rỉ, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; khu thu gom rác thải bố trí độc lập, có lối ra vào riêng cách xa các khối phòng chức năng; bảo đảm thu gom rác thải đúng quy định. Đạt
8 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy được nghiệm thu; thiết bị phòng cháy chữa cháy được kiểm định theo quy định và bảo đảm hoạt động bình thường. Đạt
9 Phòng y tế có các loại thuốc thiết yếu, bảo đảm còn hạn sử dụng; có dụng cụ sơ cấp cứu và các điều kiện trang thiết bị phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định; có bảng hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu tai nạn thương tích thường gặp đối với trẻ em. Đạt
II Phòng sinh hoạt chung  
10 Phòng nhóm/lớp không thấm dột, thoáng mát, sạch sẽ, đủ ánh sáng Đạt
11 Hệ thống cửa (ra vào, cửa sổ) có móc cố định khi cửa mở; cửa sổ có chấn song chắc chắn, an toàn; cửa ra vào của nhóm trẻ có thanh chắn an toàn. Đạt
12 Không gian trong phòng, nhóm được bố trí thân thiện, phù hợp với độ tuổi, màu sắc trung tính; chiều cao các tranh ảnh, thiết bị phù hợp tầm nhìn của trẻ. Đạt
13 Góc chơi bố trí phù hợp với diện tích phòng, nhóm/lớp, an toàn và thuận tiện cho trẻ hoạt động; không bố trí góc chơi ở khu vực cửa ra vào và cửa nhà vệ sinh. Đạt
14 Các khu vực trong nhóm/lớp có hệ thống chỉ dẫn/quy định bằng ký hiệu khoa học, phù hợp nhận thức của trẻ. Đạt
15 Dây điện, ổ cắm điện, ăng-ten tivi, cầu chì, công tắc...được đặt ở nơi trẻ không với tới (độ cao lớn hơn 1,50 m tính từ mặt sàn) hoặc có hộp/nắp/lưới an toàn. Đạt
III Hiên chơi, lan can, cầu thang  
16 Lan can, hiên chơi thiết kế đúng quy định (chiều cao lớn hơn 1m, sử dụng các thanh đứng với khoảng cách nhỏ hơn 10 cm, không làm các thanh phân chia ngang) hoặc được gia cố chắc chắn, đảm bảo an toàn; không kê bàn ghế và đồ dùng ở khu vực lan can. Đạt
17 Cầu thang có tay vịn, bậc thang thiết kế đúng quy định, dễ sử dụng đối với trẻ; thang máy, thang vận chuyển thực phẩm (nếu có) có cửa, khóa bảo đảm an toàn. Đạt
IV Nhà vệ sinh  
18 Có thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ, dễ sử dụng; có đủ nước để sử dụng; đối với lớp mẫu giáo, bố trí riêng nhà vệ sinh cho trẻ em gái và trẻ em trai. Đạt
19 Nhà vệ sinh bảo đảm giáo viên dễ quan sát; nền nhà vệ sinh luôn khô ráo, sạch sẽ; dụng cụ có chứa nước (xô, chậu...) có nắp đậy an toàn. Đạt
21 Có thiết bị vệ sinh dành cho trẻ khuyết tật Không có
22 Dụng cụ đựng hóa chất (các chất tẩy rửa…) có nhãn rõ ràng để xa tầm với của trẻ em. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa trong danh mục quy định. Đạt
V Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu  
23 Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong nhóm/lớp bảo đảm an toàn, phù hợp với độ tuổi; đồ dùng, đồ chơi theo danh mục và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Đạt
24 Đồ chơi ngoài trời bố trí ở vị trí an toàn, bảo đảm trẻ dễ sử dụng; không sử dụng những đồ chơi đã gãy, hỏng có nguy cơ mất an toàn với trẻ. Đạt
25 Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi sắp xếp khoa học, phù hợp với độ tuổi, thân thiện, thuận tiện cho trẻ tiếp cận sử dụng; hệ thống tủ, giá, kệ... được kê xếp an toàn, có vít/chốt cố định. Đạt
26 Bình chứa nước uống, tủ/giá đựng ca cốc được bố trí tại khu vực trẻ dễ lấy, dễ cất và an toàn khi sử dụng. Đạt
27 Tài liệu, học liệu bảo đảm yêu cầu về tính an toàn, thẩm mỹ, giáo dục; phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý và nhu cầu nhận thức của trẻ, phát huy khả năng tư duy sáng tạo, kích thích tính tò mò, khám phá, ham hiểu biết ở trẻ. Đạt
28 Các đồ dùng, giáo cụ trực quan dễ gây mất an toàn (dao, kéo, hột hạt,...) chỉ cho trẻ sử dụng khí có sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên. Đạt
29 Có đồ dùng, trang thiết bị, đồ chơi, học liệu chuyên dụng hoặc điều chỉnh phù hợp với trẻ em khuyết tật, trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Không có
VI Nhà bếp Đạt
30 Độc lập với các khối phòng chức năng; bảo đảm về thiết kế theo quy trình bếp 1 chiều, lưu thông không khí. Đạt
31 Có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành; đồ dùng phục vụ ăn uống làm bằng chất liệu an toàn, được vệ sinh sạch sẽ. Đạt
32 Có hợp đồng cung cấp thực phẩm hoặc biên bản cam kết về nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm. Đạt
33 Quy trình chế biến, nấu nướng, chia ăn bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm Đạt
34 Thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Đạt
B Tiêu chí về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và môi trường sư phạm  
35 Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Đạt
36 Không có tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra trong cơ sở giáo dục mầm non. Đạt
37 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tập huấn nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; kỹ năng sơ, cấp cứu; phòng, chống bạo hành trẻ; kỹ năng ứng xử sư phạm. Đạt
38 Có đủ giáo viên theo quy định. Đạt
39 Nhân viên nấu ăn bảo đảm các điều kiện về sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Đạt
40 Thực hiện lồng ghép giáo dục trẻ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày; thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Đạt
41 Trang phục của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gọn gàng, lịch sự, thuận tiện trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đạt
C Tiêu chí về tổ chức hoạt động; quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội  
42 Có kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục mầm non an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Đạt
43 Số điện thoại, hộp thư góp ý, các hình thức tiếp nhận thông tin về bạo hành, xâm hại, bảo đảm an toàn cho trẻ được công khai ở các vị trí dễ quan sát, tiếp cận. Đạt
44 Có bảng truyền thông về đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, các thông tin về kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đối với trẻ em; có bảng công khai tài chính và thực đơn hàng ngày của trẻ (đối với cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú). Đạt
45 Có quy định về đón, trả trẻ để phòng tránh trẻ bị thất lạc; các phương án sơ tán khi xảy ra tình huống bất thường (cháy, nổ, cấp cứu, thiên tai...) Đạt
46 Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet để tra cứu thông tin và được kiểm soát về nội dung đảm bảo an toàn, lành mạnh, phù hợp. Đạt
47 Có hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhà trường với gia đình về kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và kịp thời thông tin về những tiến bộ hoặc khó khăn của trẻ. Đạt
48 Có bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non theo quy định. Đạt
49 Thực hiện công tác y tế trường học theo quy định; phối hợp với ngành y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Đạt
50 Có sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong rà soát, đánh giá, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Đạt
 
Đánh giá:
- Mỗi tiêu chí được đánh giá “đạt” hoặc “chưa đạt”
- Tiêu chí bắt buộc (20 tiêu chí được đánh dấu gạch chân): 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 42, 48.
Nơi nhận :
 • Phòng GD& ĐTTP;
 •  BGH- TTCM;
 • Lưu VT;
 
                Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 5 năm 2023
                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                           Nguyễn Thị Nhàn
 

Tác giả bài viết: Nhóm chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Thầy cô đang ghé thăm website thuộc cấp học nào?

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập19
 • Hôm nay1,119
 • Tháng hiện tại13,596
 • Tổng lượt truy cập374,108
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây