global html

TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

Thứ năm - 11/01/2024 03:01
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường mầm non Nam Thanh
UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
Số 03/QĐ - MNNT                                                                                       Nam Thanh,ngày 08 tháng 01 năm 2024
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của
Trường mầm non Nam Thanh
 
         căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-PGDĐT ngày 26/12/2023 về việc giao dự toán ngân sách năm 2024;
Xét đề nghị của bộ phận kế toán, hội đồng sư phạm nhà trường;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Mầm non Nam Thanh  (theo các biểu đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các bộ phận, ban ngành đoàn thể, tổ chuyên môn và bộ phận hành chính trong nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận: 
-  Ban giám hiệu;
- Các tổ chuyên môn;

- Lưu :VT, KT
                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                     ( Đã ký)

 
 
 
 
                                                 Nguyễn Thị Nhàn
 
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH  NĂM 2024
( Kèm theo QĐ số 03 /QĐ-MNNT, ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Mầm non Nam Thanh)
                                                                      Đơn vị tính: đồng
STT Nội dung Số tiền
II Dự toán chi ngân sách nhà nước – Sự nghiệp giáo dục 5.748.000.000
1 Chi sự nghiệp giáo dục mầm non ( 622-070-071) 5.748.000.000
1.1 Kinh phí thường xuyên 5.345.540.000
1.2 Kinh phí không thường xuyên 402.460.000
1.2.1 Mua sắm trang thiết bị 378.000.000
1.2.2 Chế độ chính sách học sinh 24.460.000
1.2.2.1 Hỗ trợ chi phí học tập 12.150.000
1.2.2.2 Cấp bù miễn giảm học phí 2.230.000
1.2.2.3 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi 10.080.000
 
 

Tác giả: Ban giam hiệu

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây